SADIANA-TWITTER. Sada si chiamava Sada Abé | 2

Sa” (in giapponese) è “su, avanti!” ; “da” è lo schema verbale di “essere”. SADA: “su, sii il servizio così!” =”Aben”. Sada Abé!