Passija u puètë pa rrotë│Passeggia il poeta senza ruota

Passija u puètë eccù pass’acavallë

Ù picùnijä ‘u puètä pa rrotë!
Passeggia il poeta
e chi passa in macchina
lo sfotte il poeta senza ruota!